Iiiiihhhhh nu har jag fått kallelse till provtagning och EKG! Jag ringde till mottagningen och frågade lite vad besöket skulle gå ut på, för det stod absolut ingenting om det i kallelsen. Jag fick veta att besöket tar 2-3 timmar, de ska ta vikt och längd, EKG och så tror jag det var något blodprov de skulle ta med. Sedan skulle jag visas runt på avdelningen, få träffa narkosläkaren och narkossköterskan och till sist få träffa operationsplanerarna. Verkar som att de har speciella anställda som bara jobbar med att planera in operationer… *fniss*… vilket jobb liksom…!

Jag vet fortfarande inte om operationen blir före eller efter sommaren men eftersom jag kallas redan nu i april till det förberedande besöket så gissar jag att det är tänkt att bli före. Eller så försöker de bara få alla förberedande besök överstökade innan sommaren och så opererar de efter, jag vet inte.

Annonser